MRP’yi Etkinleştirmek

Firmalarda MRP’nin yüzlerce özelliğinden, pek azın kullanılıyor. Kontrolsüz büyüdüğü için, sıkıntıya giren pek çok firma örneği görüyoruz. Bu aşamada yapılacak müdahaleler ile, sistem ve süreçleri kontrol altına almak, kontrollü büyümek mümkündür.

AMAÇ: “yangın söndürmek” yerine, “sürdürülebilir, uzun ömürlü bir alt yapının kurulması” dır. Bunun için de bu çalışma, “insan”, “süreç” ve “teknoloji” temelli başlıklarda değerlendirilir.

Sistemlerin verimsiz kullanılmasının nedenleri farkındalık eksikliği, bilgi eksikliği, profesyonel süreç danışmanlığı desteği alınmaması, proje ekibinin doğru kurulmaması, bütçe ve zaman baskısı, kilit personellerin değişimi, işlerin değişmesi-ERP’deki kurguya yansıtılmaması gibi sayılabilir.


İşleyiş, temel yapı ve modüller incelendikten sonra, konu ile ilgili destekleyici eğitimler verilir.  Peşinden MRP’nin çalışmasını destekleyecek eksiklikler ve kurgular, saptanacak ve yeniden tasarlanır.  Aşamalar sonunda, ortaya RAPORlar çıkacaktır (metodolojide ifade edilen: AS-IAS, TO-BE, GAP fits). Bu raporlar hem bu çalışma, hem de sonraki çalışmalar için sağlam bir dayanak oluşturur. Temel sağlam kurulduktan sonra, çalışmalar fazlarla devreye alınır.

  1. Mevcut durum analizi: Yapılan iş, temel iş süreçleri ve uygulanan modüller incelenir.
  2. Hedef durum tanımlaması: Standart ERP fonksiyonlarına göre iş tanımlanır. Pilot bir ürün çevrimi işletilir.
  3. Eksiklikleri giderecek projelerin oluşturulması: Eksiklikler ve kurgular belirlenir. Eğitim, süreç değişikliği ve geliştirme ihtiyaçları belirlenir.  Bir rapor hazırlanır.
  4. Eğitim eksiklerinin tamamlanması: Farkındalık ve süreç eğitimleri.
  5. Yol haritasının oluşturulması: Proje yöneticisi ve yazılımcıya görevlerin oluşturulması.
  6. Uygulama: Veri düzenleme, senaryolar ve testler, dökümantasyon, eğitim.
  7. İzleme ve denetim: Kurulan yapının sürekliliğinin sağlanması.